Facebook Blueprint Certification

Kho Tài Nguyên Marketing

10 mẫu câu hỏi kỳ thi Facebook Blueprint Professional

10 Câu Hỏi Đáp Làm Quen Kỳ Thi Facebook Blueprint Professional Facebook Blueprint Certification (nay là Meta Certification) là chứng…

Read More »
Kho Kiến Thức Marketing

Cơ chế phân phối quảng cáo Facebook – Có thể bạn chưa biết

Để có sự điều chỉnh phù hợp cho việc tối ưu phân phối quảng cáo trên Facebook, bạn cần nắm…

Read More »
Back to top button